Odpady

Definícia:

Odpady možno definovať ako látky alebo predmety, ktoré by mali byť odstránené pre svoju nepotrebnosť. Môžeme ich deliť z rôznych hľadísk, ale asi najvýstižnejšie je delenie na prírodný odpad a odpad vzniknutý ľudskou činnosťou.

Prírodný odpad v kolobehu látok rastliny – bylinožravce – mäsožravce – hmyz – mikroorganizmy je takmer dokonalý. Každý prírodný odpad má svojho odberateľa aj spotrebiteľa.

Pri odpade, ktorý vznikol ľudskou činnosťou, to tak vždy nie je, a to je problém.

Každý takýto odpad je problémový. Niektorý však menej, ako napríklad papier, ktorý sa dá z veľkej časti recyklovať, prípadne spáliť, a niektorý viac, napríklad plastový odpad alebo elektronický odpad.

Zdroj: Európska komisia

Plast ako materiál charakterizujú dve vlastnosti, odolnosť a cena. Najčastejšími typmi plastov sú akryláty, polyestery, silikóny, polyuterány, PE, PP, PVC, nylón, PC, polystyrén atď. Na výrobu plastov sa používa približne 8 % z celkovej ťažby ropy.  

Elektronický odpad tvoria elektrické spotrebiče vyradené z prevádzky či už kvôli nefunkčnosti alebo morálnej zastaralosti. Na e-odpade sú najnebezpečnejšie vzácne a ťažké kovy, ako napríklad olovo, ortuť, kadmium alebo berýlium, nebezpečné chemikálie, ako polybrómové bifenyly (PBBs), polybrómové difenylétery (PBDEs), tetrabrómobisfenol-A(TBBPA alebo TBBA) a taktiež PVC plasty.

Príčiny:

Odpady vždy boli, sú a budú súčasťou človeka. Problémom je, že tvoríme odpad z materiálov, ktoré sú toxické už pri skladovaní, nie sú rozložiteľné, prípadne pri ich rozkladaní unikajú do vzduchu, vody alebo pôdy toxické zložky.  

Problémom je taktiež, že odpady, ktoré sa dajú zničiť ekologicky, spotrebitelia z lenivosti alebo z finančných dôvodov len tak vyhodia do komunálneho odpadu (napr. elektronický odpad) alebo vytvoria niekde čiernu skládku, prípadne ho vylejú do rieky (oleje, mazivá, zbytky zaschnutých farieb a pod.).

Hlavnou príčinou problému s plastovým odpadom je, že nekončí na zbernom mieste, kde by sa mohol recyklovať alebo aspoň uchovať, ale končí v našich riekach a nakoniec v oceánoch.

Najčastejší odpad v oceánoch tvoria plastové fľaše, rybárske siete, cigaretové ohorky a filtre.

Zloženie odpadu v mori

Najčastejším plastovým odpadom v Európe sú plastové obaly, tašky a jednorázové výrobky z plastov, ako plastové slamky a príbory.

Odpad na pláži
Zloženie odpadov na pláži

Dôsledky:

Odpady rôznych materiálov majú rôzne dôsledky. Poďme sa na nich pozrieť bližšie.

Plastové odpady

 • Biologický rozklad majú niekoľko stoviek rokov a ich recyklácia je obmedzená (závisí od druhu plastu).
Čas rozkladu plastového odpadu.
 • V oceánoch spôsobujú pohromu morskému a oceánskemu ekosystému tým, že sa dostávajú do tiel živočíchov, rýb, ale aj vtákov.
Vták po tom, čo si pomýlil potravu s plastom. Foto: ocean.si.edu
Vták po tom, čo si pomýlil potravu s plastom. Foto: ocean.si.edu
 • Ryby jeme aj my, takže mikroplasty (drobné kúsky plastov do veľkosti pol centimetra) sa dostávajú aj do nášho tela formou potravy z týchto živočíchov.
 • V pôde sa rozkladajú na mikroplasty a môžu znečistiť podzemné vody, ktoré sú zdrojom pitnej vody pre niektorých obyvateľov.
 • Dôsledky mikroplastov nie sú zatiaľ podrobnejšie preskúmané, ale z dostupných výskumov sa dá povedať, že vďaka svojim vodovzdorným vlastnostiam napomáhajú vstrebávaniu chemikálií z okolitej vody a tým zvyšujú riziko, že človek bude vystavený karcinogénnym a iným škodlivým látkam. Mikroplasty taktiež prenášajú baktérie, ktoré môžu zaniesť do nášho organizmu rôzne infekcie.

Elektronický odpad:

Najvážnejším dôsledkom je vývoz elektronického odpadu do zahraničia. Celý systém je celkom zložitý. Firma vykúpi funkčný tovar alebo odpad od ľudí a firiem, napr. monitory za dve eura, mobil za jedno euro a podobne. Následne to vyvezie do Číny, hlavne cez Hongkong alebo do Afriky pomocou lodnej dopravy. Pri lodnej doprave nie je možné skontrolovať každý prepravný kontajner, preto je na tento účel ako stvorená.

Röntgen kontajnera, na ktorom vidno schovaný elektronický odpad.
Röntgen kontajnera, na ktorom vidno schovaný elektronický odpad.
Elektronický odpad nie je problém prepašovať pomocou úplatku pre colníkov.

Následne ak sa vyhne tovar colnej kontrole v prístavoch, zamieri na hranice medzi Honkongom a Čínom, do poľnohospodárskych oblastí, kde sú na opustených miestach vytvorené skládky s týmto odpadom. V Honkongu nie je nelegálne skladovať elektronický odpad. Z týchto skládok potom pašujú cez hranicu za úplatky tento odpad do miest a dedín, kde ho ‚‚recyklujú‘‘ dospelí aj deti, bez potrebných ochranných pomôcok a vybavenia.

Takéto rodinné dielne sú bežné v dedinách po celej Číne (táto je v Guiyu)
Takéto rodinné dielne sú bežné v dedinách po celej Číne (táto je v Guiyu).
Ponáranie základných dosiek do kyselinového kúpeľa za účelom získania zlata. Vdychovanie týchto výparov je extrémne škodlivé pre celý organizmus.
Ponáranie základných dosiek do kyselinového kúpeľa za účelom získania zlata. Vdychovanie týchto výparov je extrémne škodlivé pre celý organizmus.
A takto končí zvyšná kyselina a ostatní odpad v rieke a pôde. Voda, ktorú títo ľudia pijú a používajú je plná jedov a toxínov
A takto končí zvyšná kyselina a ďalší odpad v rieke a v pôde. Voda, ktorú títo ľudia pijú a používajú, je plná jedov a toxínov.

Ďalším problémom je, že používané súčiastky sa vyberajú a triedia v tajných dielňach. Následne sa predávajú naspäť firmám, ktoré ich dávajú do zariadení alebo ich predávajú iným firmám ako nové, aby znížili ich cenu oproti konkurencii. Tento nelegálny obchod má údajne hodnotu 100 miliárd eur ročne.

Vyberanie a triedenie súčiastok v tajných dielňach.
Vyberanie a triedenie súčiastok v tajných dielňach
Vyberanie a triedenie súčiastok v tajných dielňach.

Vyberanie a triedenie súčiastok v tajných dielňach
Vyberanie a triedenie súčiastok v tajných dielňach

Vyberanie a triedenie súčiastok v tajných dielňach
Vyberanie a triedenie súčiastok v tajných dielňach

Vyberanie a triedenie súčiastok v tajných dielňach

Ide najme o čipy, ale aj iné komponenty, ktoré sú využívané skoro v každom elektronickom zariadení. Časté sú napríklad pri lacných PC zdrojoch. Rizikom je aj to, že pri predaji čipu, ktorý znesie len určitú teplotu, sa mu pripisujú vlastnosti, ktoré nemá. Napríklad tepelná odolnosť, použitie pri vyššom napätí a podobne. Tieto súčiastky tvoria bezpečnostné riziko, keďže sú používané aj v dopravných prostriedkoch či atómových elektrárňach. Čip môže byť poškodený elektrostaticky alebo vlhkosťou. Problém je aj to, že na odstránenie komponentov zo základnej dosky sa používa plynový horák a ako vieme, čipy znesú teploty len do 120 stupňov. Ak sa zahrievajú dlhší čas, zničia sa, nehovoriac o tom, že vyššie teploty im uberajú zo životnosti.

Použité súčiastky
Vľavo nové, vpravo použité, ktoré sa predalo ako nové. Povrch je zámerne zoškriabaný, aby nebolo možné zistiť, o aký čip sa jedná a kde bol vyrobený.

Ďalším problémom je to, že v Afrike je pomerne rozšírený obchod s elektronickým odpadom. Predáva sa ako funkčný, napríklad počítače, chladničky, televízory a iný vyradený tovar. Šanca, že tovar, ktorý si ľudia kúpia, bude funkčný, môže byť niekedy iba 10-percentná.

Miestny obchod s použitou elektronikou, ktorá bola v Európe vyradená a určená na recykláciu.

Aj keď je tovar funkčný, vydrží väčšinou len 2 roky a potom končí na skládke, kde sa z neho ľudia snažia zúžitkovať aspoň nejaké medené káble a iné časti, ktoré odkúpia zberne surovín.

Recyklácia v Accre (Ghana)
‚‚Recyklácia‘‘ v Accre (Ghana)

Keďže rozvojové krajiny ako Ghana, nemajú vybudované miestne či štátne recyklačné jednotky, ktoré by tento odpad spracovali, ostáva na skládkach a kontaminuje vodné zdroje a pôdu.

Riešenia:

Jednotlivec alebo rodina

 • Triedenie odpadu – vhodiť ho do správneho kontajnera.
 • Minimalizovať svoju odpadovú stopu – viac tipov a nápadov nájdeš aj v našej sekcii Čo môžeš urobiť pre menej odpadu?
 • Skús čo najviac odpadu a vecí recyklovať.
 • Nekupuj balené vody. Ak ju musíš kupovať, tak aspoň v sklenenej fľaši. Je to najčastejší plastový odpad z domácností.
 • Ak už fajčíš, skús aspoň prejsť na e-cigarety.
 • Kupuj oblečenie, ale aj iný tovar z bazáru, ideálne z kamennej predajne alebo od niekoho, kto býva blízko, aby si nemusel využívať zbytočné obal na prepravu.
 • Predĺži životnosť svojich elektrospotrebičov, ako nato nájdeš v našom článku Ako predĺžiť životnosť našich elektrospotrebičov.
 • Skús používať elektroniku čo najdlhšie a využívať možnosť opravy, ak je ešte možná.
 • Nakupuj v bezobalových obchodoch.
 • Uprednostňuj výrobky s vratným obalom.
 • Kupuj vo väčších množstvách, ak spotrebuješ viac rovnakých výrobkov alebo potravín za rok a ak to trvanlivosť výrobku dovolí.
 • Kupuj kvalitnejšie výrobky, ktoré vydržia dlhšie. Vyššia investícia sa ti časom vráti.
 • Potraviny a iný biologický odpad skús kompostovať.
 • Lieky po záruke vráť do lekárne.
 • Nauč sa povedať nie a kupuj len veci, ktoré naozaj potrebuješ.

Podniky a korporácie

 • Využívajte recyklovaný materiál.
 • Trieďte odpad a ten čo vytvoríte, skúste využiť na výrobu iného výrobku. Pomôžete životnému prostrediu a zároveň sebe ušetríte náklady.
 • Zaveďte aj pre kancelárie zamestnancov nádoby na triedenie odpadu.
 • Uprednostnite pre svojich zamestnancov jedálne pred bufetmi a objednaným jedlom (kebab, pizza a pod.), prípadne ich cez prestávky posielajte najesť sa do zariadení mimo vašej firmy.
 • Skúste na balenie výrobkov používať menej obalov alebo rozložiteľné obaly.
 • Ak ste predajca potravín alebo drogérie, umožnite zákazníkom nabrať si potraviny alebo iný tovar do vlastných nádob, ak to povaha tovaru dovoľuje.
 • Vzdelávajte svojich zamestnancov v zero waste tematike.
 • Vyradenú elektroniku darujte nejakému známemu. Cez charitatívne účely a rôzne firmy, ktoré od vás takú elektroniku kúpia, často skončia na „recyklácii“ v rozvojových krajinách. Dôvody, prečo je to nevhodné, sme opisovali v tomto článku.
 • Nevyhadzovať a nevylievať odpady do riek.

Vláda

 • Zaviesť zálohovanie PET fliaš.
 • Podporiť bezobalové obchody.
 • Vzdelávať žiakov a verejnosť v tematike odpadov a možnosti života bez odpadu.
 • Vytvoriť v krajine dostatok recyklačných jednotiek.
 • Zabezpečiť, aby sa elektronický odpad nevyvážal z krajiny, ale aby ho naplno vedeli zrecyklovať a zúžitkovať recyklačné jednotky na to určené.
 • Vytvárať čo najmenej skládok s odpadom.
 • Vytvoriť dostatočné podmienky na triedenie odpadu pre každú domácnosť a obec.

Ak sa ti článok páčil, navštív našu FB stránku ECO HERO Magazine, a klikni na „páči sa mi to“, nech ti neuniknú žiadne novinky a nápady, ako môžeš pomôcť bojovať proti najzávažnejším problémom životného prostredia.

Pridajte Komentár

Návrat hore