COOKIES A PODMIENKY POUŽÍVANIA

COOKIES

1. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky, “Miroslav Hudák – IT and online marketing, IČO: 50580868” (ďalej len prevádzkovateľ),  ktorý je zároveň správca osobných údajov, používa na tejto stránke súbory cookies, a to za účelom:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík, ktoré sa týkajú návštevnosti a správania návštevníkov webových stránok,
 • fungovania webových stránok.

2. Zber cookies za účelom uvedenom v odstavci 1 sa považuje za zber osobných údajov. Ich spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu, tzv. oprávneného záujmu správcu, pričom ho umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné naradenie o ochrane osobných údajov (ďalej len nariadenie).

3. Webové stránky sa dajú používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu. Tento režim je možné nastaviť v rámci prehliadača webových stránok alebo je možné vzniesť voči takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 spomínaného nariadenia. A to zaslaním na kontaktnú adresu info@ecoheromagazine.com  Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia. Cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť webu, budú uchované len po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu fungovania webu.

4. Ak vznesiete námietku voči spracovaniu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok, nemôžeme v takomto prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík, ktoré sa týkajú návštevnosti a správania návštevníkov webových stránok sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

6. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom cielenia reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Ten udeľujete na dobu 29 dní až 2 roky, v závislosti od typu marketingových cookies. Súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

7. Cookies sa ukladajú po dobu 29 dní až 2 roky, v závislosti od typu cookies.

8. Nazhromaždené cookies sú okrem správcu osobných údaov spracované ďalšími spracovateľmi, a to:

 • poskytovateľom služby Google Analytics a Google+, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • poskytovateľom soc. siete Facebook a Instagram, ktoré prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, so sídlom Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko,
 • poskytovateľom soc. siete Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

9. Horeuvedené služby a soc. siete nakladajú s cookies v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
https://policies.google.com/privacy?hl=sk
https://www.facebook.com/policy
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://twitter.com/en/privacy

10. Berte na vedomie, že podľa spomínaného nariadenia máte právo:

 • požadovať od správcu osobných údajov informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu,
 • vyžiadať si od správcu osobných údajov prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať, opraviť alebo obmedziť ich spracovanie,
 • požadovať od správcu osobných údajov vymazanie týchto osobných údajov – ten je uskutočnený v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu osobných údajov,
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov, obrátiť sa na správcu osobných údajov alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, prípadne súd.

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto podmienky upravujú používanie www stránky ecoheromagazine.com (ďalej len „stránka“) jej návštevníkmi a užívateľmi (ďalej len „užívateľ“).

Používaním internetových stránok portálu www.ecoheromagazine.com súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania.

Podmienky používania:

 • Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „osobné údaje” a „zákon o ochrane osobných údajov”).
 • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, vyjadruje odoslaním kontaktného formulára, ako aj odoslaním žiadosti o zasielanie newslettera a registráciou do užívateľského konta.
 • Údaje z kontaktného formulára a žiadosti o zasielanie newslettera, budú použité na zaslanie odpovede v prípade dotazu zadaného cez kontaktný formulár, v prípade newslettera na odoslanie potvrdzujúceho email o odbere newslettera a na zasielanie newslettera. Údaje z registrácie do užívateľského konta budú použité na vytvorenie užívateľského konta a jeho aktiváciu.

Ak s podmienkami používania stránky užívateľ nesúhlasí, nech bezodkladne prestane stránku používať.

Prevádzkovateľom stránky a autorom textov je šéfredaktor Miroslav Hudák a redakčný tím, ktorí nezodpovedajú za správnosť obsahu uverejneného na stránke. Taktiež nezodpovedajú za internetové stránky tretích osôb, ktorých články a odkazy sa nachádzajú na stránke, ani za internetové stránky tretích osôb, ktoré odkazujú na internetovú stránku ecoheromagazine.com.

Kopírovanie či akákoľvek manipulácia s pôvodným textom, uverejneným na www stránke ecoheromagazine.com, sa bez súhlasu autora zakazuje.

PRAVIDLÁ DISKUSIE

Každý používateľ pred pridaním príspevku súhlasí s nasledujúcimi pravidlami:

1. Za obsah diskusných príspevkov zodpovedá ich autor. Prevádzkovateľ však diskusie monitoruje a vyhradzuje si právo príspevky porušujúce tieto pravidlá alebo platné zákony mazať a blokovať ich autorom prístup do diskusií.

2. Pri výbere prezývky (zobrazovaného mena autora príspevku) prevádzkovateľ nepripúšťa zneužívanie mien iných osôb. V prípade podozrenia môže preverovať skutočnú identitu diskutujúceho a dočasne či natrvalo zablokovať podozrivú registráciu.

3. Príspevky nesmú obsahovať vulgarizmy.

4. Príspevky nesmú bezdôvodne alebo tvrdeniami nezakladajúcimi sa na pravde napádať konkrétne osoby a subjekty, iných diskutujúcich, autora článku či prevádzkovateľa portálu.

5. Príspevky nesmú porušovať autorské práva ani propagovať také subjekty či stránky, ktoré tieto práva porušujú. Citácie v obvyklom rozsahu sú povolené s uvedením zdroja.

6. Príspevky nesmú obsahovať samoúčelné reklamné informácie.

7. Príspevky nesmú obhajovať alebo podnecovať násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľudom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.

8. Príspevky nesmú obťažovať iných návštevníkov ecoheromagazine.com neúmerným opakovaným publikovaním rovnakého alebo podobného obsahu (spam).


Návrat hore