Pápež František vyhlásil stav klimatického ohrozenia

Hlava katolíckej cirkvi sa stretla s manažérmi, investormi, expertmi a vedúcimi predstaviteľmi ropného priemyslu v závere dvojdňovej konferencie, ktorá sa konala vo Vatikáne pod názvom Transformácia energetiky a náš spoločný domov.

Uskutočnila sa symbolicky v piatok, v deň, ktorý sa stal synonymom tzv. Piatkov za budúcnosť – protestov za boj proti klimatickej zmene, ktoré organizujú mladí ľudia po celo svete.

„Drahí priateľa, dochádza nám čas,“ vyhlásil pápež. „Nemôžeme si dovoliť taký luxus, že budeme čakať na ostatných, kým niečo podniknú, alebo nebodaj, že budeme uprednostňovať krátkodobé finančné zisky. Klimatická kríza nás núti podniknúť rozhodné kroky tu a teraz, pričom cirkev je odhodlaná tento proces podporiť,“ dodal František.

Zdroj: vaticananews.va

Narážal tým na význam osobitnej správy Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC 2018) o snahe dosiahnuteľnosti limitu 1,5°C, ktorá jasne upozorňuje, že máme len asi desaťročie na to, aby sme dokázali zbrzdiť klimatickú zmenu, kým klimatickú zmenu nezačne podporovať samotná Zem prostredníctvom unikajúceho metánu spod zamrznutého permafrostu, z rozsiahlejších lesných požiarov a podobných prírodných javov produkujúcich skleníkové plyny.

Dialóg stretnutia zástupcov svetových ropných a uhoľných spoločností bol zameraný na tri vzájomne prepojené body: korektná transformácia spoločnosti na nízkouhlíkovú, cena uhlia a transparentnosť v informovaní o klimatických rizikách.

Pápež František podotkol, že „korektná transformácia si vyžaduje zvládnuť sociálny a zamestnanostný dopad prechodu na nízkouhlíkovú spoločnosť“. Vyjadril presvedčenie, že tento proces sa dá zvládnuť:

„Ak je správne vedená, táto transformácia môže vytvoriť nové pracovné príležitosti, znížiť nerovnosť a zvýšiť kvalitu života ľudí postihnutých zmenou klímy. Po druhé, cenová politika uhlia má zásadný význam, ak chce ľudstvo rozumne využívať zdroje stvorenstva. Transparentnosť pri nahlasovaní klimatických rizík je nevyhnutná, pretože hospodárske zdroje sa musia využívať tam, kde môžu priniesť čo najväčšie dobro.“

Vedúci predstavitelia a predsedovia spoločností BP, ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhilips, Chevron a niekoľko ďalších významných investorov vrátane spoločnosti BlackRock a Hermes reagovali výzvami, aby vlády zaviedli stanovenie cien uhlíka s cieľom podporiť nízkouhlíkové inovácie a vyzvali na väčšiu finančnú transparentnosť pomoci investorom.

V dvoch vyhláseniach, ktoré prišli na konci dvojdňového stretnutia vo Vatikáne, ktoré adresoval pápež a ktoré viedli starší cirkevní predstavitelia, signatári vyzvali na nastavenie mechanizmov cenovej politiky a cien uhlíka takým spôsobom, ktorý zároveň bude prinášať inovácie aj investície do nízkouhlíkových riešení a pomáhať tým, ktorí sú najmenej schopní platiť uhlíkovú daň.

Počas stretnutia sa však nevykonali žiadne sľuby na zníženie emisií skleníkových plynov a nestanovil sa ani žiadny časový harmonogram opatrení, takže je na dobrovoľnosti každého, ako sa k tomu postaví. Ale všetci si už určite dobre uvedomujeme, že skôr či neskôr budeme musieť prejsť na iné zdroje energií. Dôležité je, aby sa tak stalo včas. Nádej tomu dávajú aj tieto vyhlásenia riaditeľov ropných spoločností.

Bob Dudley, výkonný riaditeľ spoločnosti BP, povedal po vatikánskom stretnutí: „Svet musí prijať naliehavé opatrenia, aby nás dostal na udržateľnejšiu cestu a je dôležité, aby každý zohrával svoju úlohu – spoločnosti aj investori, vlády i jednotlivci. To si vyžaduje, aby sme sa všetci stretli, budovali vzájomné porozumenie a spolupracovali pri hľadaní riešení. Konštruktívne dialógy, akými bolo aj toto stretnutie, sú nevyhnutné na zosúladenie kľúčových aktérov s krokmi potrebnými na urýchlenie energetického prechodu a zároveň umožňujúc pokrok v ľudskej prosperite. Som vďačný jeho Svätosti, že tento kritický záväzok podporuje.“

Bob Dudley – výkonný riaditeľ British Petroleum Company

Mark Campanale, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Carbon Tracker, povedal: „Musíme sa vzdať bežných protokolov a krátkodobých trhovo orientovaných cieľov alebo čeliť ekologickým a finančným krachom katastrofických rozmerov. Ropné a plynárenské spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, ale dnes musia spoločne prijať tvrdé rozhodnutia v dôsledku rozhodného tlaku investorov a verejnosti a jednoznačných vedeckých dôkazov.“


Mark Campanale – zakladateľ spoločnosti Carbon Tracker

Pápež zdôraznil, že najviac budú následkami klimatickej zmeny trpieť rozvojové krajiny a krajiny, ktoré ku globálnemu otepľovaniu prispievajú najmenej.

„Ako ukazuje súčasná situácia, chudobní sú tí, ktorí sú najviac zraniteľní voči hurikánom, suchám, povodniam a iným extrémnym poveternostným udalostiam. Budúce generácie sa zároveň chystajú zdediť veľmi zničený svet. Naše deti a vnúčatá by nemali platiť za nezodpovednosť našej generácie.“

„Prepáčte, ale toto chcem zdôrazniť: oni, naše deti a vnúčatá by nemali platiť, nie je to spravodlivé, aby oni platili cenu našej nezodpovednosti. V skutočnosti, ako je čoraz zrejmejšie, mladí ľudia požadujú zmenu. «Budúcnosť je naša!» kričia dnes mladí a majú pravdu.“

Uhlíková daň, navýšenie ceny uhlia tak, aby boli obnoviteľné zdroje lacnejšou alternatívou, ako aj investície z týchto daní a iných zdrojov
do technológií, ktoré majú nahradiť fosílne palivá, sú teda kľúčové zmeny, ktoré musí podstúpiť energetický priemysel, aby zmena prebehla čo najrýchlejšie a hlavne včas.

Ľudstvo má možnosti a čas na zmenu, tak mu v tom držme prsty, či už sme kresťania alebo nie. Všetci predsa máme rovnaký záujem o to, aby naše deti žili v prostredí, ktoré je obývateľné a nehrozil im hlad, nedostatok pitnej vody či nebezpečné extrémy počasia vo forme tornád, hurikánov, sucha, záplav a podobne.

Nutnosť uskutočnenia dohodnutých opatrení prišli účastníkom vatikánskej konferencie zdôrazniť aj ekologickí aktivisti s transparentmi. Žiadali, aby nielen počúvali pápeža, ale hlavne naplnili to, na čom sa spoločne dohodli.

Ekologickí aktivisti prišli vyjadriť podporu pápežovi a pripomenúť ropným spoločnostiam aby ho počúvali.

My sami môžeme aspoň čiastočne prispievať k boju proti klimatickej zmene našimi vlastnými každodennými rozhodnutiami. O tom, ako na to, sa dočítate v tomto článku.  

Ak sa ti článok páčil, navštív našu FB stránku ECO HERO Magazine, a klikni na «páči sa mi to», nech ti neuniknú žiadne novinky a nápady, ako môžeš pomôcť bojovať proti najzávažnejším problémom životného prostredia.

Zdroj: theguardian.com

Deja un comentario

Scroll al inicio