Odlesňovanie

Definícia Podľa všeobecne prijímanej lesníckej definície sa za les považuje porast, ktorého stromy dosahujú výšku aspoň 5 m a zápoje korún aspoň 25%. Odlesňovanie je proces, pri ktorom dochádza k úbytku lesa bez jeho následného obnovenia. Príčiny Sú rôzne a závisia od konkrétneho odlesňovaného lesa. Mnohí si mylne myslia, že výrub lesov je len kvôli drevu a jeho výrobkom, ale nie je to tak. Prírodné príčiny – požiare, erupcie sopiek, počasie, podkôrny hmyz, prírodné katastrofy (najmä silný vietor…

"Odlesňovanie"