Odlesňovanie

Definícia

Podľa všeobecne prijímanej lesníckej definície sa za les považuje porast, ktorého stromy dosahujú výšku aspoň 5 m a zápoje korún aspoň 25%. Odlesňovanie je proces, pri ktorom dochádza k úbytku lesa bez jeho následného obnovenia.

Príčiny

Sú rôzne a závisia od konkrétneho odlesňovaného lesa. Mnohí si mylne myslia, že výrub lesov je len kvôli drevu a jeho výrobkom, ale nie je to tak.

Prírodné príčiny – požiare, erupcie sopiek, počasie, podkôrny hmyz, prírodné katastrofy (najmä silný vietor a suchá).

Ľudské príčiny – výroba nábytku, stavby, papier, premnoženie podkôrneho hmyzu (vplyvom globálneho otepľovania a kvôli nedostatočným opatreniam proti premnoženiu podkôrneho hmyzu).

Zvyšky dažďového pralesa na Borneu.

Ľudské príčiny odlesňovania v tropických dažďových pralesoch (zoradené od najškodlivejších)

Južná a stredná Amerika

 • Pestovanie sóje (31% z celosvetovej produkcie a zaberá 18% všetkej poľnohospodárskej pôdy v Brazílii).
 • Chov hovädzieho dobytka a ošípaných, pastviny.
 • Malí roľníci (pre ktorých je odlesňovanie jedným z hlavných zdrojov príjmu) odlesnia asi 14% z celkovej odlesnenej plochy v Brazílii.
 • Ťažba nerastných surovín, hlavne železnej rudy a bauxitu na výrobu hliníka (zodpovedné za 10% odlesnenia amazonského pralesa v roku 2017).
 • Predaj tropického dreva.

Afrika

 • Predaj tropického dreva pre svetový trh (najmä z Madagaskaru).
 • Výroba dreveného uhlia, výrub stromov na palivo pre domácnosti.
 • Uvoľnenie pôdy pre poľnohospodárstvo, hlavne maniok a palma olejná.
 • Následkom expanzie pestovania kakaa bude v nasledujúcom desaťročí strata 176 – 395 kilometrov štvorcových tropického dažďového pralesa. (https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/31839/retrieve)

Ázia

 • Produkcia palmového oleja (viac informácii o tejto téme nájdete v tomto dokumente: https://www.youtube.com/watch?v=god62gLOx_4).
 • Pestovanie plodín, hlavne na výrobu krmív.
 • Predaj tropického dreva.
 • Výroba a predaj papiera.

Orangutan bornejský sa stal obeťou palmových plantáží, pre ktoré je braný ako škodca. Desiatky z nich sú ročne zavraždený robotníkmi pracujúcimi pre výrobcov palmového oleja.

Dôsledky

Zmena klímy

Lesy využívajú na svoju stavbu a fotosyntézu oxid uhličitý, ktorý prispieva k skleníkovému efektu asi 25% (Schmidt et al., 2010). Odlesňovanie je zodpovedné za približne 12 – 20% emisií oxidu uhličitého (Van Der Werf et al., 2009; Asner, 2013), čo ho radí na druhé miesto v zdrojoch emisií po spaľovaní fosílnych palív. Hovädzí dobytok, ktorý je chovaný vo veľkom množstve aj na odlesnených častiach Amazonského pralesa, tiež prispieva ku globálnemu otepľovaniu prostredníctvom ďalšieho sklenníkového plynu – metánu.

Strata biodiverzity

Týka sa to hlavne dažďových pralesov, ale z časti aj ostatných lesov. Čísla hovoria za všetko, aj keď je ťažké odhadnúť celý rozsah škôd. 50 – 80% druhov rastlín a živočíchov žije v dažďových pralesoch, väčšinu z nich tvoria dokonca endemity (druhy živočíchov alebo rastlín, ktoré sa vyskytujú iba v jednej špecifickej oblasti). So stratou biodiverzity súvisí aj to, že štvrtina súčasných liekov pochádza alebo je odvodená zo zlúčenín, ktoré boli objavené v dažďových pralesoch. Odlesňovaním tak prichádzame o mnoho potenciálnych liečiv.

Lokálne dôsledky

Odlesnená pôda je vo väčšine prípadov postihnutá eróziou, ktorá ma za následok povodne. Hlavne v dažďových pralesoch, kde je zvýšený počet zrážok, je erózia pôdy zvlášť deštruktívna, keď voda odplavuje pôdu do mora, čím spôsobuje úbytok koralov v pobrežných oblastiach či problémy vodným elektrárňam. Podotknúť treba taktiež aj to, že sa pôda v pralesoch nachádza len vo veľmi tenkej vrstve a zároveň je krehká, čo zväčšuje riziko jej premeny na púšť.

Miera odlesňovania

Mieru odlesňovania si môžete pozrieť na satelitných snímkach v tomto odkaze.h

Odlesňovanie je v tejto mape merané na základe straty/prírastku krytu stromov. Pomocou nastavení obdobia a miery krytov si môžete vizuálne pozrieť, aká rozsiahla bola strata krytu stromov v danom období na danom mieste.

Ďalšie štatistiky odlesňovania si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Riešenia (zoradené od najväčšieho efektu)

Jednotlivec alebo rodina

 • Ideálne znížiť príjem mäsa na minimum alebo aspoň prejsť z hovädzieho na niečo s nižším dopadom na životné prostredie, napríklad kuracie mäso. Ak už musí byť hovädzie mäso, tak nech nie je zo zvierat chovaných v Južnej Amerike.
 • Vyradiť zo stravy alebo aspoň obmedziť potraviny obsahujúce palmový olej.
 • Nekupovať čokolády a výrobky z kakaa, ktoré bolo vypestované na odlesnených častiach dažďového pralesa.
 • Nekupovať exotické drevo a výrobky z neho.
 • Minimalizovať využívanie dreva a papiera, prípadne maximalizovať používanie recyklovaných variantov (recyklovaný papier, nábytok z bazáru a pod.).
 • Pri chove zvierat nevyužívať alebo aspoň obmedziť používanie krmív zo sóje pestovanej v Južnej Amerike, Afrike alebo v iných oblastiach, kde sa nachádzajú tropické dažďové pralesy.
 • Všeobecne sa vyhýbať veciam a činnostiam, ktoré podporujú globálne otepľovanie, ktorého dôsledkom sú rozsiahle požiare lesov.
 • Na vyhrievanie domácností nevyužívať drevo alebo drevené uhlie.
 • Voliť si do vlády takých ľudí, ktorí zabezpečia dôkladnú ochranu lesov.
 • Ak je možnosť, tak zasadiť na svojom pozemku čo najviac stromov, čo les síce nevytvorí, ale viac stromov nikdy nie je na škodu, práve naopak.
 • Podporiť nadácie a organizácie, ktoré sa venujú ochrane lesov.

Výsadba nového dažďového pralesa na Haiti

Podniky, korporácie

 • Reštaurácie by mali vyradiť alebo obmedziť jedlá z mäsa z ponuky, prípadne aspoň využívať mäso z vlastnej krajiny, ak to nie je krajina v Južnej Amerike.
 • Nepoužívať pri výrobe palmový olej.
 • Pri chove zvierat nevyužívať krmivá zo sóje.
 • Nepoužívať pri výrobe kakao pestované na odlesnenej pôde po dažďovom pralese.
 • V prevádzkach, kanceláriách a kdekoľvek inde vo firme čo najviac využiť recyklovaný nábytok a recyklovaný papier.
 • Nepoužívať pri výrobe alebo dekoráciách exotické drevo.
 • Nepodporovať činnosti, ktoré zvyšujú globálne otepľovanie.
 • Podporovať nadácie a organizácie, ktoré sa venujú ochrane lesov.

Vláda

 • Zabezpečiť dostatočnú ochranu lesov legislatívou.
 • Zakázať dovoz mäsa a sóje z Južnej Ameriky, palmového oleja z Indonézie.
 • Predložiť návrhy zákonov, ktoré umožnia povinne využívanie recyklovaného papiera v štátnej správe či vo firmách, napríklad pri vedení účtovníctva.
 • Využívať v štátnych firmách a kanceláriách používaný nábytok alebo aspoň nábytok, ktorý nie je z tropického dreva.
 • Prijímať zákony, ktoré pomôžu zastaviť odlesňovanie.

Ak sa ti článok páčil, navštív našu FB stránku ECO HERO Magazine, a klikni na „páči sa mi to“, nech ti neuniknú žiadne novinky a nápady, ako môžeš pomôcť bojovať proti najzávažnejším problémom životného prostredia.


1 názor na “Odlesňovanie”

 1. Pingback: Dažďové pralesy – spôsob ochrany, o ktorej sa veľa nehovorí - EcoHero Magazine

Pridajte Komentár

Návrat hore