Ekologická encyklika Svätého Otca Františka o starostlivosti o náš spoločný domov (LAUDATO SI)

Problém klimatickej zmeny a ostatných ekologických problémov sa týka nás všetkých, bez rozdielu na svetonázor. Ako pápež sám povedal, encyklika nie je venovaná len veriacim, ale všetkým ľuďom dobrej vôle. Dobrá vôľa je základom ekologického rozhodnutia ako aj základná výbava ekohrdinu. Encyklika je dokument v rozsahu knihy takže ideálne je si čítanie rozložiť na nejaký mesiac a nad každou časťou sa zastaviť a pouvažovať, či sa s ňou názorovo stotožňujem a ak áno, spýtať sa…

"Ekologická encyklika Svätého Otca Františka o starostlivosti o náš spoločný domov (LAUDATO SI)"

Pápež František vyhlásil stav klimatického ohrozenia

Hlava katolíckej cirkvi sa stretla s manažérmi, investormi, expertmi a vedúcimi predstaviteľmi ropného priemyslu v závere dvojdňovej konferencie, ktorá sa konala vo Vatikáne pod názvom Transformácia energetiky a náš spoločný domov. Uskutočnila sa symbolicky v piatok, v deň, ktorý sa stal synonymom tzv. Piatkov za budúcnosť – protestov za boj proti klimatickej zmene, ktoré organizujú mladí ľudia po celo svete. „Drahí priateľa, dochádza nám čas,“ vyhlásil pápež. „Nemôžeme si dovoliť taký luxus, že budeme čakať…

"Pápež František vyhlásil stav klimatického ohrozenia"