Najrozšírenejší odpad na svete

Nájdete ho takmer všade, najčastejšie pri zastávkach, za budovami, v kvetináčoch, na chodníku, na diaľnici, pri ohnisku, pod balkónmi panelákov, pred či za školou a žiaľ, aj v oceáne. Tí, ktorí ste tipovali cigaretové ohorky, tipovali ste správne. Škodlivosťou cigariet sa zaoberať nebudeme, tá je snáď dostatočne znázornené na ich obaloch. Venovať sa budeme štatistickým údajom, priblížime si ich ekologické následky pre prírodu, najmä zvieratá a nakoniec, tak ako vždy, ponúkneme možné riešenia tohto problému.…

"Najrozšírenejší odpad na svete"

Slovenské cirkusy bez zvierat?

Za zakladateľa cirkusu sa považuje veľký podnikateľ Philip Astley. Angličan narodený v roku 1742 zaviedol do vtedajšieho showbiznisu s názvom „cirkus“ prvky, ktoré sa po celom svete využívajú dodnes. Nad súčasným cirkusom by však pravdepodobne len krútil hlavou. Prvý cirkus bol vlastne predstavenie jedného muža, ktorý predvádzal svoje akrobatické kúsky za jazdy na koni. Priestor, kde sa predstavenie odohrávalo, bol umiestnený do kruhu alebo oválu. Odtiaľ sa teda vzalo pomenovanie cirkus. Okrem toho, že publikum malo…

"Slovenské cirkusy bez zvierat?"