Slovenské cirkusy bez zvierat?

Za zakladateľa cirkusu sa považuje veľký podnikateľ Philip Astley. Angličan narodený v roku 1742 zaviedol do vtedajšieho showbiznisu s názvom „cirkus“ prvky, ktoré sa po celom svete využívajú dodnes. Nad súčasným cirkusom by však pravdepodobne len krútil hlavou. Prvý cirkus bol vlastne predstavenie jedného muža, ktorý predvádzal svoje akrobatické kúsky za jazdy na koni. Priestor, kde sa predstavenie odohrávalo, bol umiestnený do kruhu alebo oválu. Odtiaľ sa teda vzalo pomenovanie cirkus. Okrem toho, že publikum malo…

"Slovenské cirkusy bez zvierat?"