Kandidáti do parlamentných volieb 2020 za životné prostredie – Ján Mizerák

Oslovili sme kandidátov strán, ktoré vo svojich programoch myslia aj na životné prostredie. Položili sme im 10 rovnakých otázok a odpovede jedného z nich vám prinášame v tomto článku.

Odkazy na profil kandidáta

Facebook: https://www.facebook.com/jan.mizerak.39

Odkaz na program

https://hnutie-smerodina.sk/dokumenty/Final-Program-SME-RODINA-volebny-program.pdf (strana 77 až 85)

10 našich otázok

 1. Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na zníženie uhlíkovej stopy Slovenska garantujete presadiť do 4 rokov?
 2. Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na ochranu vody garantujete presadiť do 4 rokov?
 3. Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na ochranu lesov, ale aj stromov v mestách garantujete presadiť do 4 rokov?
 4. Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na zlepšenie ovzdušia na Slovensku garantujete presadiť do 4 rokov?
 5. Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na podporu hromadnej dopravy a nízkoemisnej dopravy garantujete presadiť do 4 rokov?
 6. Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na podporu zníženia odpadu slovenských domácností, ale aj firiem garantujete presadiť do 4 rokov?
 7. Plánujete zaviesť uhlíkovú daň alebo iné podobné opatrenie?
 8. Plánujete zaviesť obmedzenie spotreby papiera v úradoch, prípadne aspoň jeho nahradenie recyklovaným variantom?
 9. Ako by ste mohli viesť a učiť žiakov základných škôl k väčšej úcte k
  prírode a k aktívnejšiemu vzťahu k nej? Alebo je podľa vás dostatočný?
 10. Plánujete nejako konkrétne podporiť slovenský výskum zameraný na
  technológie, ktoré vedia pomôcť riešiť ekologické problémy?

Odpoveď

Hnutie SME RODINA má na úseku životného prostredia najlepší program. Trend nás hodnotil na 100%, SMER dostal 0%, ĽSNS 0%, SNS 10%, SAS 60%, OĽANO 60%.

Ochranu životného prostredia vnímame ako celok,  sú to spojené nádoby. Preto je potrebné vykonávať ju integrovane nielen v rámci všetkých zložiek Ministerstva životného prostredia SR, ale aj v rámci všetkých rezortov, miest a obcí na Slovensku. Bez aktívneho zapojenia všetkých občanov Slovenska to však nepôjde. Preto má v tejto oblasti nezastupiteľné miesto kvalitná environmentálna výchova detí už od škôlky, teda od predškolského veku,  až po dospelosť a kvalitné a pravdivé informácie verejnosti o stave životného prostredia odbornými organizáciami cez printové a elektronické médiá. Každý občan má na to právo, ktoré je garantované  Ústavou SR. Zbytočne neplytvať energiami, vodou, surovinami, separovať, minimalizovať produkciu odpadov.  Kvalita života ľudí a ich zdravotný závisí z veľkej miery na kvalite životného prostredia, v ktorom žijú. Teda na kvalite ovzdušia, pitnej vody, nekontaminovanej pôdy, na ktorej sa pestujú potraviny. Čo považujeme v tejto oblasti za priority?

 • Okamžité zastavenie ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre.
 • Odpady sú fenomén poslednej doby. Kým pred revolúciou to na dedinách nebol žiadny problém, teraz je to problém celého Slovenska. V oblasti odpadového hospodárstva je nevyhnutné využívať odpad ako zdroj druhotných surovín, energeticky ho zhodnocovať. Cieľom je maximálne možná minimalizácia skládkovania. V tejto oblasti katastrofálne zaostávame. Slovensko skládkuje najviac z krajín EÚ. Bratislavský kraj je s produkciou 502 kg komunálneho odpadu na obyvateľa a rok nad priemerom EÚ.
 • V likvidáciách starých záťaží je potrebné okamžite začať s Vrakuňskou skládkou, ktorá kontaminuje najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe – Žitný ostrov, ktorý má zásobu pitnej vody pre 15 000 000 obyvateľov. Ďalšou prioritou je stará environmentálna záťaž Chemko Strážske či gudrónové jamy pri obci Predajná.
 • Voda je strategická surovina tretieho tisícročia, preto je potrebné zmeniť negatívnu vodnú bilanciu Slovenska. Z územia Slovenska odtečie ročne o 13 700 000 000 litrov vody viac, ako pritečie. Preto budeme podporovať zadržiavanie vody v krajine.  Zadržiavaním vody v krajine ju zároveň ochladíme a zúrodníme. Ďalšou výzvou v tejto oblasti je odkanalizovanie územia. Niektoré okresy Slovenska ako Námestovo, Čadca, Bytča, Komárno, Košice okolie sú stále odkanalizované na menej ako 30%!
 • V oblasti ochrany ovzdušia je okrem klasických zdrojov znečistenia z priemyselnej výroby  veľkou výzvou riešenie dopravy. Individuálna doprava v tej podobe, ako ju poznáme dnes je cestou do pekla. Pri spotrebe auta 7 l benzínu na 100 km spáli takéto auto 90 litrov kyslíka na jeden prejdený kilometer a vyprodukuje v priemere 170 g CO₂ – skleníkového plynu na 1 km! Presadíme nové  finančné schémy, cez ktoré budeme podporovať hromadnú dopravu v mestách na elektrický pohon, cyklodopravu, detské školské autobusy, kyvadlovú autobusovú dopravu turistov v turistických centrách.
 • Aké riešenie je v tejto oblasti  najefektívnejšie? Veľmi jednoduché. Jeden dospelý buk vyprodukuje 1,7 kg kyslíka za hodinu a približne toľko isto CO₂ – hlavného skleníkového plynu za hodinu viaže vo svojich tkanivách. Za rok jeho koruna zachytí 1 tonu prachových častíc. Preto budeme podporovať výsadbu lesných porastov, ozdravné opatrenia v lesoch, ekologické technológie pri obhospodarovaní lesov, výsadbu stromov v mestách a na dedinách, zalesňovanie poľnohospodársky nevyužívaných pozemkov, ekologické poľnohospodárstvo.
 • Benefitom pre obyvateľov Slovenska bude: ochladenie krajiny, viazanie uhlíka, lepšia bilancia zrážkových a odtokových pomerov, zadržiavanie vody, ochrana pôdy pred jej odplavením prívalovými zrážkami, ochrana zdrojov pitnej vody, pozitívne klimatické pôsobenie lesov – klimatické kúpele. Toto všetko sa dá dosiahnuť len zdravými lesmi. Pokiaľ zdravé a vitálne nie sú, je potrebné im pomôcť. Človek, ktorý je chorý, ide k lekárovi, preto aj manažment lesov je potrebné nechať na odborníkov.

Deja un comentario

Scroll al inicio