Vplyv odpadu na klimatickú zmenu

Zero Waste má prezývku Popoluška trvalej udržateľnosti. Jedným z dôvodov je aj to, že šetrenie energie a vody dostáva väčšinu pozornosti a investícií oproti znižovaniu produkcie odpadu. Čiastočne aj preto, lebo niektorí ekohrdinovia vnímajú ZW ako niečo nezávislé, čo rieši problém plastov v oceánoch a problémy s odpadom, ale nie ako niečo, čo bojuje proti klimatickej zmene. Týmto článkom by som chcel priblížiť, aký veľký vplyv má odpad na klimatickú zmenu, keďže výroba tovaru a následný odpad významne prispieva k tvorbe emisií skleníkových plynov.

7 spôsobov, ako odpady prispievajú ku klimatickej zmene

1. Emisie z ťažby surovín – stromy, kovy, ropa a iné materiály sa musia ťažiť zo životného prostredia. Proces ťažby a následné vyčerpanie zdrojov uvoľňuje skleníkové plyny a narušuje ekosystém.

ťažba ropy z ropných pieskov
Ťažba ropy z ropných pieskov v Kanade

2. Preprava tovaru a materiálov – suroviny musia byť prepravené do spracovateľských a výrobných tovární. Väčšina konečných výrobkov má následne niekoľko fáz prebaľovania a prepravy. Materiály alebo hotové výrobky sú prepravované z jedného miesta na druhé, čím sa zvyšuje ich vplyv na klímu. Hotové výrobky sa musia prepraviť do maloobchodných predajní, prípadne ešte predtým do veľkoskladov alebo v najlepšom prípade priamo k spotrebiteľovi. Tam však uhlíková stopa nekončí, keďže materiály, hlavne obaly a iný odpad, sa znova viackrát prepravujú na skládky, do zariadení na výrobu elektrickej energie alebo na recykláciu.

Cyklus obalov tovaru pri preprave
Cyklus obalov tovaru pri preprave. Zdroj: elipso.org

3. Emisie z výroby – buď priamo z výrobného zariadenia alebo nepriamo cez energiu, ktorú zariadenie a celková výroba využíva.

Spracovanie ropy v Kanade

4. Skládkový metán – niektoré materiály sa rozkladajú v anaeróbnom prostredí (mikrobiologický rozklad organických zložiek odpadu) a následne sa uvoľňuje metán, ale aj iné skleníkové plyny.

Časť metánu zo skládok je využívaná na energiu, časť však uniká ďalej do ovzdušia.
Zdroj: Teso.cz

5. Emisie zo spaľovania – aj keď najnovšie technológie filtrácie dokážu zachytiť už väčšinu škodlivých látok, stále sa pri spaľovaní odpadu produkujú skleníkové plyny na úrovni spaľovania čierneho uhlia.

Schéma spaľovne odpadu
Schéma spaľovne odpadu. Zdroj: sako.cz

6. Znečistenie oceánov – jednorázové plastové predmety a iné odpady, ktoré sa dostávajú do oceánov, poškodzujú jeho ekosystém. Okysľovanie a otepľovanie oceánu má za následok zníženú účinnosť pohlcovania CO2.

Jedna z mnohých mrtvých zón v oceánoch. Táto je z Arabského mora.
Jedna z mnohých mrtvých zón v oceánoch. Táto je z Arabského mora. Zdroj: Indiatimes.com

7. Ťažba dreva – z lesov, hlavne z tých starších a z ďažďových pralesov má za následok ďalšiu produkciu CO2, ako aj stratu potenciálneho pohltenia CO2 (ročne pohltí jeden priemerný strom približne 4kg CO2).

Odlesňovanie v amazónskom daždovom pralese.
Odlesňovanie v amazónskom dažďovom pralese. Zdroj: TreeHugger

Vplyv odpadov na klimatickú zmenu nie je vôbec zanedbateľný. Ak ste si ešte doteraz neosvojili životný štýl Zero Waste, máme pre Vás niekoľko ZW tipov, ktoré pomáhajú v boji proti klimatickej zmene:

1. Kúpa oblečenia a iného tovaru z druhej ruky – znižuje sa uhlíková stopa z dopravy, výroby a elektrickej energie kompletne celého cyklu výroby na jeden výrobok.

2. Kúpa v bezobalovom obchode – znížená uhlíková stopa z výroby obalov, ako aj z dodatočnej dopravy tovaru.

3. Vypestovanie vlastnej úrody – znížená uhlíková stopa z dopravy, výroby obalov a možnosť zníženia CO2 aj pri samotnom pestovaní (využitie vlastného hnojiva z vermikompostéra, nepoužitie pesticídov).

4. Zníženie množstva odpadu a triedenie odpadu – menej odpadu na skládkach, ktoré sú po energetike, doprave a odlesňovaní najväčším zdrojom skleníkových plynov.

5. Osobný odber pri kúpe výrobku– šetrí nielen obalovú stopu, ale aj uhlíkovú z dopravy a výroby obalu naviac.

6. Používanie vlastných obalov, vrecúšok, tašiek pri nakupovaní v bežných obchodoch a na trhoch – menej vyprodukovaného CO2 pri ťažbe surovín potrebných na výrobu obalov ako aj pri samotnej výrobe.

7. Nepoužívať alebo aspoň nevyhadzovať plastové fľaše, slamky, príbory a iné jednorazové plastové výrobky do riek či na pláže – podporíte tým život v oceáne, nevytvárajú sa mŕtve zóny, vďaka čomu vie oceán vstrebať viac CO2 zo vzduchu.

Ak sa ti článok páčil, navštív našu FB stránku ECO HERO Magazine, a klikni na „páči sa mi to“, nech ti neuniknú žiadne novinky a nápady, ako môžeš pomôcť bojovať proti najzávažnejším problémom životného prostredia.

Zdroje: gbci.org

Diskuze

Přejít nahoru