Pápež František vyhlásil stav klimatického ohrozenia

Hlava katolíckej cirkvi sa stretla s manažérmi, investormi, expertmi a vedúcimi predstaviteľmi ropného priemyslu v závere dvojdňovej konferencie, ktorá sa konala vo Vatikáne pod názvom Transformácia energetiky a náš spoločný domov. Uskutočnila sa symbolicky v piatok, v deň, ktorý sa stal synonymom tzv. Piatkov za budúcnosť – protestov za boj proti klimatickej zmene, ktoré organizujú mladí ľudia po celo svete. „Drahí priateľa, dochádza nám čas,“ vyhlásil pápež. „Nemôžeme si dovoliť taký luxus, že budeme čakať…

"Pápež František vyhlásil stav klimatického ohrozenia"

Vplyv klimatickej zmeny na Slovensko

O problematike klimatickej zmeny a jej dôsledkoch pre svet sme už písali v minulom článku. Tentoraz sa pozrieme na to, ako ovplyvňuje a bude v najbližšej dobe ovplyvňovať priamo nás na Slovensku. Klimatická zmena prebieha. Aj keby sa v tomto okamihu zastavilo uvoľňovanie akýchkoľvek uhlíkových emisií do atmosféry, jej dôsledky by zo dňa na deň nezmizli. Bude trvať niekoľko rokov, kým sa prírode podarí obnoviť pôvodný stav. Niektoré dopady klimatickej zmeny, sú však už momentálne…

"Vplyv klimatickej zmeny na Slovensko"

Vplyv odpadu na klimatickú zmenu

Zero Waste má prezývku Popoluška trvalej udržateľnosti. Jedným z dôvodov je aj to, že šetrenie energie a vody dostáva väčšinu pozornosti a investícií oproti znižovaniu produkcie odpadu. Čiastočne aj preto, lebo niektorí ekohrdinovia vnímajú ZW ako niečo nezávislé, čo rieši problém plastov v oceánoch a problémy s odpadom, ale nie ako niečo, čo bojuje proti klimatickej zmene. Týmto článkom by som chcel priblížiť, aký veľký vplyv má odpad na klimatickú zmenu, keďže výroba tovaru a…

"Vplyv odpadu na klimatickú zmenu"

Globálne otepľovanie

Definícia Globálne otepľovanie je proces, pri ktorom dochádza k stúpaniu celkovej priemernej teploty zemskej atmosféry. Má prirodzené a ľudské príčiny. Hlavným hnacím motorom globálneho otepľovania je skleníkový efekt, na ktorom sa podieľajú niektoré plyny. Atmosférický skleníkový efekt však treba brať skôr ako sériu absorbčných a emisných procesov pri žiarení (procesov, ktoré pohlcujú alebo odrážajú žiarenie), ako len zachytávanie tepla (čo je klasický efekt v skleníku). Mieru globálneho otepľovania si môžete pozrieť na tomto odkaze https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ , kde si…

"Globálne otepľovanie"